Galerie Foto

Diverse

Noutati Legislative

Linkuri Utile

Școala Gimnazială Nr.25 SIBIU

Școala Gimnazială Nr.25 Sibiu este situată în cartierul Valea Aurie din Sibiu, aceasta funcţionând din anul 1989, reprezentând o identitate bine definită în învăţământul sibian, urmare a rezultatelor deosebite obţinute la numeroase concursuri şi olimpiade judeţene şi naţionale.

          În politica şcolii s-a instituit principiul ca problemele pe care le are să le rezolve în şcoală, ca instituţia să se prezinte unitar în comunitate.

          Totodată s-a acceptat principiul recunoaşterii eşecurilor ca una din căile principale pentru evitarea lor în viitor.

          În gândirea colectivă s-a implementat convingerea că elevii şcolii trebuie să iasă bine pregătiţi din instituţia şcolară, să fie folositori lor, şcolii şi societăţii, să aibă bucuria apartenenţei la organizaţia noastră, la comunitatea locală, naţională şi europeană.

          În primul an de învăţământ 1989/1990 erau înscrişi 915 elevi; în al doilea an erau înscrişi 1040 elevi; cifra maximă s-a înregistrat în anul şcolar 1993/1994, 1361 elevi.

În 1995/1996, la insistenţele conducerii şcoli, Primăria construieşte o sală de sport de dimensiuni olimpice. Aici se desfăşoară numeroase meciuri profesioniste de baschet, handbal, volei şi fotbal.

Şi mai aproape ca oricând „Non multa, sed multum”.

Absolvenţii câştigă încrederea cartierului, oraşului, ţării.

Se câştigă olimpiade judeţene şi naţionale.

Peste 90% din absolvenţi promovează examenele de capacitate sau testele naţionale, se înscriu toţi într-o treaptă superioară de învăţământ şi fac cinste şcolii de unde au plecat.

Secretul performanţelor constă în adevărul că profesorii şi învăţătorii au avut în elevi colaboratori de nădejde.

Ca urmare a descentralizării învăţământului preuniversitar, începând cu 1 septembrie 2005, instituţia a devenit unitate şcolară cu personalitate juridică având ca structură subordonată Şcoala cu clasele I – VIII „Emil Cioran” din Sibiu, în vreme ce Grădiniţa cu program normal Nr. 12 din incinta şcolii a fost comasată aceleiaşi instituţii şcolare.

Din data de 1 septembrie 2011, clădirea structurii şcolare „Emil Cioran” este preluată de Grădiniţa nr. 22 Sibiu.

Din punct de vedere al tipului de învăţământ, instituţia şcolară este cu predare în limba română, şcolarizând elevi din cartierele Calea Poplăcii, Valea Aurie şi Pădurea Dumbrava.

Forma de învăţământ este de zi şi frecvenţă redusă, pentru tineri şi adulţii care nu şi-au finalizat studiile gimnaziale. Învăţământul şcolar este organizat pe clase de elevi.

Învăţământul preşcolar cuprinde copii în grădiniţă cu program normal, cu grupe în limba română şi în limba germană.

          Unitatea de învăţământ este conectată la internet, care funcţionează atât în secretariat, în direcţiune, în cancelarie, cât şi în laboratorul de informatică (26 calculatoare).

          Şcoala dispune de două cabinete medicale: unul de medicină şcolară şi altul de stomatologie, asistenţa medicală fiind realizată de doi medici şcolari şi două asistente medicale, în vreme ce asistenţa psihologică se află în grija unui psihopedagog.

În privinţa construcţiei şcolare, trebuie menţionat faptul că există 2 corpuri de clădire după cum urmează:

§  corpul 1 în care se găsesc sălile de clasă şi cabinetele medicale

§  corpul 2 construit ulterior este alipit clădirii 1 şi cuprinde sala de sport şi grădiniţa

Clădirea Şcolii Nr.25 Sibiu, fiind construită în 1989 este prevăzută cu geamuri corespunzătoare, sălile sunt încăpătoare, luminoase, iar încălzirea este asigurată de o centrală termică proprie, dată în folosinţă în anul 2004.        

În toți acești ani, elevii s-au aflat sub îndrumarea câtorva zeci  de cadre didactice, care au vegheat cu răbdare și dragoste, cu dăruire și devotament la consolidarea prestigiului școlii, care a devenit o instituție  apreciată deopotrivă de elevi și părinți, de întreaga comunitate pentru calitatea și eficiența activităților instructiv-educative, câștigându-și  un loc binemeritat in rândul școlilor din oraș.

Elevii noștri au reprezentat cu succes școala la numeroase olimpiade, concursuri și  proiecte școlare, la nivel local, național și  internațional.

De-a lungul timpului școala a funcționat sub diferite titulaturi:

Ø  1989:  Școala Generală Nr. 25 Sibiu

Ø  2008:  Școala cu Clasele I-VIII Nr. 25 Sibiu

Ø  2012:  Școala Gimnazială Nr.25 Sibiu