Adresa de contact a școlii sc25sb@yahoo.com 

și tel 0369-405967
 • 11 - 13 mai 2022 : Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
  16 - 17 mai 2022: Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă; 
  18 - 20 mai 2022: Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
  23 mai 2022: Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor);
  27 mai 2022: Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
  30 - 31 mai 2022: Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă;
  3 iunie 2022: Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă maternă, la unitățile de învățământ de proveniență;
·        Probele de verificare aptitudini

11 - 13 mai 2022 : Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini;

16 - 17 mai 2022: Înscrierea pentru probele de aptitudini; 

18 - 20 mai 2022: Desfășurarea probelor de aptitudini;

23 mai 2022: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor);

27 mai 2022: Comunicarea rezultatelor finale la probele de aptitudini;

3 iulie 2022: Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată