Contestațiile se depun la  Școala Gimnazială nr.25 Sibiu, conform modelului pus la dispoziție de comisie, după următorul program:
                                                  23 iunie 2022, între orele 16,00-19,00
                                                  24 iunie 2022, între orele 8,00-12,00

Contestațiile pot fi transmise prin mijloace electronice la adresa de e-mail  contact@scoala25sibiu.ro. Candidații care depun/transmit contestații prin mijloace electronice completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația - tip este semnată și de către  părinții/reprezentanții legali ai acestuia.


Adresa de contact a școlii sc25sb@yahoo.com 
și tel 0369-40596


O.M.E. nr 5149/30.08.2021

Ordin privind organizarea și desfășurarea 

Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

în anul școlar 2021 - 2022

ORDIN nr. 3.235/93/2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2