AN ȘCOLAR 2023 - 2024


Deschiderea anului școlar 2023 – 2024

    Cursurile anului școlar 2023-2024 încep luni, 11.09.2023.

   Festivitatea de deschidere a anului școlar 2023-2024 se va desfășura în intervalul 9:00 – 10:00.  

  Programul zilei de luni, 11.09.2023
  • 8:45 - 9:00  Organizarea și aranjarea claselor în curte
  • 9:00 - 10:00 Festivitatea de deschidere a anului școlar 2023-2024;
  • 10:00 - 12:00  Ore de dirigenție;
  • 12:00 Încheierea activităților – elevii pleacă acasă   

   În caz de vreme nefavorabilă (ploaie), elevii rămân în sălile de clasă cu începere de la ora 09:00, sub supravegherea profesorilor diriginți.
 • Repatiția claselor și profesorilor diriginți: Repartizare 
 • Informații pentru elevi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: Pliant ANSPDCP Gimnaziu
Structura anului școlar 2023 – 2024
Legislație 

Burse școlare 2023 - 2024
AN ȘCOLAR 2022 - 2023

Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, an școlar 2022 - 2023 
      Informații utile privind desfășurarea Evaluării Naționale pentru               absolvenții clasei a VIII-a
Condiții specifice transfer / pretransfer cadre didactice 2023 - 2024
În baza propunerii CA al Școlii Gimnaziale Nr. 25 din data de 07.02.2023, CA ISJ Sibiu a aprobat următoarele condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante în anul școlar 2023-2024: 
Condiții specifice 2023-2024

Grafic preluare dosare pretransfer
Depunerea cererilor, însoțite de documentele menționate în acestea, de către cadrele didactice titulare care solicită pretransfer se realizează în perioada 29 - 31 martie 2023, conform graficului următor: 
29 martie 2023: orele 10.00 – 13.00
30 martie 2023: orele 10.00 – 13.00
31 martie 2023: orele 10.00 – 13.00


Înscrierea în învățământul primar 2023-2024
Citește mai mult ...

Simularea Evaluării Naționale pentru 
absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023
CALENDARUL SIMULĂRII EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a
 • 20 martie 2023: Limba şi literatura română – probă scrisă 
 • 21 martie 2023: Matematică – probă scrisă 
 • 29 martie 2023: Comunicarea rezultatelor
§  Probele scrise pentru simularea evaluării naţionale încep la ora 0900, moment în care se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susţine examenul.
§  Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 830, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.
§  Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intră în sală şi niciun elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia.
Citește mai mult ...

Structura anului școlar 2022-2023: OME Nr. 3505/2022

Regulamentul - cadru de organizare și funcționare unități de învățământ preuniversitar: ROFUIP_OME Nr. 4183/2022


ORAR AN ȘCOLAR 2022 - 2023
          Școala funcționează în două schimburi astfel :
          - Învățământ preșcolar, primar, gimnazial - cursuri dimineața
          - Învățământ gimnazial frecvență redusă   - cursuri după-amiază
                Orar învățământ primar


AN ȘCOLAR 2021 - 2022