Program
 • Elevii se vor prezenta la școală la ora 08:00 pentru depunerea obiectelor interzise în sălile de examen la sala de bagaje (Laboratorul de chimie, parter, Corp A).
 • Elevii se vor prezenta în sălile de examen până la ora 08:30. Fiecare probă scrisă începe la ora 09:00. Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute; timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 minute și începe după completarea casetei de identificare.
 • Elevii care nu sunt în săli în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba respectivă a simulării evaluării naționale pentru clasa a VIII-a.
Instrucțiuni
 • Sălile de examen sunt la parter și etajul I în Corpul A.
 • Obiectele personale interzise în sălile de examen se depun la sala de bagaje în intervalul 08:00 08:30. Sala de bagaje: Laboratorul de chimie, parter, corp A.
 • Elevii se distribuie în bănci de profesorii asistenți, conform listelor afișate.
 • Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate/certificatul de naștere și instrumente de scris.
 • Lucrările se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră. Pentru executarea schemelor și a desenelor se poate folosi și creion cu mină neagră. Se pot utiliza instrumente de desen la Matematică. Este interzisă folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de profesorii asistenți.
Atenționări !
 • Holurile și sălile de examen sunt supravegheate audio-video.
 • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen și acordarea notei 1 (unu) la proba respectivă.
 • Notele obținute la simularea evaluării naționale pentru clasa a VIII-a se trec în catalog numai la cererea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui.
Documente