ADMITERE clasa a IX-a

AN ȘCOLAR 2023 -2024

A fost publicată ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a și listele cu specializările, liceele şi şcolile din judeţe.

Repartizarea Etapa I - învățământ liceal


LEGISLAȚIEPLAN DE ȘCOLARIZARE pentru clasa a IX-a, 

an școlar 2023 - 2024

Învățământ liceal

Învățământ profesional

Învățământ dual


Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

10 - 12 mai 2023: Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
15 - 16 mai 2023: Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă; 
17 - 19 mai 2023: Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
22 mai 2023: Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor);
26 mai 2023: Comunicarea rezultatelor finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
29 - 30 mai 2023: Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă;

9 iunie 2023: Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă maternă, la unitățile de învățământ de proveniență;

Probele de verificare aptitudini

10 - 12 mai 2023: Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini;

15 - 16 mai 2023: Înscrierea pentru probele de aptitudini; 

17 - 19 mai 2023: Desfășurarea probelor de aptitudini;

22 mai 2023: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor);

26 mai 2023: Comunicarea rezultatelor finale la probele de aptitudini;

6 iulie 2023: Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată


Admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de masă 

9 iunie 2023: Obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de Centrul Judeţean/al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului. NOTĂ: Certificatul de orientare şcolară si profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr. 5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă.

9 iunie 2023: Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învăţământ de provenienţă, a certificatului de orientare şcolară şi profesională emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă.


Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi

 9 iunie 2023: Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă

9 iunie 2023: Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenenţă la etnia rromă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi.

NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023-2024, decât cu acordul preşedintelui comisiei judeţene/a Municipiului Bucureşti de admitere, în baza unei proceduri elaborate la nivelul acestei comisii.Graficul ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora

Grafic completare opțiuni

Adresa de contact a școlii sc25sb@yahoo.com 

și tel 0369-405967 • 11 - 13 mai 2022 : Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
  16 - 17 mai 2022: Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă; 
  18 - 20 mai 2022: Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
  23 mai 2022: Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor);
  27 mai 2022: Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
  30 - 31 mai 2022: Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă;
  3 iunie 2022: Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă maternă, la unitățile de învățământ de proveniență;
·        Probele de verificare aptitudini

11 - 13 mai 2022 : Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini;

16 - 17 mai 2022: Înscrierea pentru probele de aptitudini; 

18 - 20 mai 2022: Desfășurarea probelor de aptitudini;

23 mai 2022: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor);

27 mai 2022: Comunicarea rezultatelor finale la probele de aptitudini;

3 iulie 2022: Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată