Componenţa Consiliului de Administraţie și Atribuții

Petruț Mirela Monica

 • Președintele Consiliului de administrație
 • Conform prevederilor legale în vigoare, contractului managerial și fișei postului director
 • Responsabil/membru comisii/echipe stabilite de CA

Popescu Monica

 • Conform prevederilor legale în vigoare, contractului managerial și fișei postului director adjunct 
 • Coordonator Comisia pentru mentorat didactic și formare în carieră
 • Responsabil/membru comisii/echipe stabilite de CA

Tomescu Maria Manuela

 • Conform prevederilor legale în vigoare și a fișei postului coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
 • Analiza periodică a notării și absențelor pentru clasele V‑VIII
 • Responsabil/membru comisii/echipe stabilite de CA

Bogdan Margareta Veronica

 • Conform prevederilor legale în vigoare și a fișei postului
 • Îndrumarea şi coordonarea elaborării CDȘ pentru clase CP -IV
 • Responsabil/membru comisii/echipe stabilite de CA

Tibori Raveca Ileana

 • Conform prevederilor legale în vigoare și a fișei postului
 • Analiza periodică a notării și absențelor pentru clasele CP-IV
 • Responsabil/membru comisii/echipe stabilite de CA

Banciu Ioan

 • Reprezentantul Primarului Municipiului Sibiu
 • Asigurarea colaborării cu administrația publică locală în procesul decizional

Drăgan Tiberiu Cornel

 • Reprezentantul Consiliului Local Sibiu
 • Asigurarea colaborării cu administrația publică locală în procesul decizional

Lerner Helmut

 • Reprezentantul Consiliului Local Sibiu
 • Asigurarea colaborării cu administrația publică locală în procesul decizional
 • Membru CEAC

Simu Ana

 • Reprezentantul părinților
 • Asigurarea colaborării cu părinții în procesul decizional

Blass Cosmina Mioara

 • Reprezentantul părinților
 • Asigurarea colaborării cu părinții în procesul decizional

Calborea Cosmina Nicoleta

 • Reprezentantul părinților
 • Asigurarea colaborării cu părinții în procesul decizional

Giurgiu Maria

 • Observator

Reprezentant organizație sindicală

Radu Luminița Elena

 • Secretar

Hotărârile Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 25 Sibiu


  • An școlar 2018 -2019
 • H01 cu nr. 1011/-5.09.2018  
 • H02 cu nr.1253 /24.10.2018 
 • H03 cu nr. 1406/04.12.2018 
 • H04 cu nr. 74/29.01.2019      
 • H05 cu nr. 271/05.03.2019  
 • H06 cu nr. 272/05.03.2019  
 • H07 cu nr. 473/19.04.2019  
 • H08 cu nr. 581/16.05.2019  
 • H09 cu nr. 637/20.05.2019  
 • H10 cu nr. 775/13.06.2019  
 • H11 cu nr. 900/01.07.2019  
  • An școlar 2019 -2020
 • H12 cu nr. 1144/10.09.2019  
 • H13 cu nr. 1144/10.09.2019  
 • H14 cu nr. 1289/20.09.2019  
 • H15 cu nr. 1352/30.09.2019  
 • H16 cu nr. 1468/15.10.2019  
 • H17 cu nr. 1566/12.11.2019               
 • H18 cu nr. 1684/17.12.2019  
 • H19 cu nr. 771 /21.01.2020  
 • H20 cu nr. 111/30.01.2020 
 • H21 cu nr. 132/04.02.2020 
 • H22 cu nr. 170 /12.02.2020    
 • H23 cu nr. 207/21.02.2020
 • H24 cu nr. 233/02.03.2020
 • H25 cu nr. 380/04.05.2020
 • H26 cu nr. 412/22.05.2020
 • H27 cu nr. 443/26.05.2020
  • An școlar 2020 - 2021
 • H29 cu nr. 997 / 07.09.2020
 • H30 cu nr. 1037 / 11.09.2020
 • H31 cu nr. 1058 / 18.09.2020
 • H32 cu nr. 1212 / 14.10.2020
 • H33 cu nr. 1249 / 23.10.2020
 • H34  cu nr. 1291 / 06.11.2020
 • H35 cu nr. 1355 / 24.11.2020
 • H36 cu nr. 1372  / 03.12.2020
 • H37 cu nr. 1404  / 14.12.2020
 • H38 cu nr. 83  / 25.01.2021
 • H39 cu nr. 101  / 29.01.2021
 • H40 cu nr. 113  / 02.02.2021
 • H41 cu nr. 135 / 05.02.2021
 • H42 cu nr. 201 / 23.02.2021
 • H43 cu nr. 216 / 25.02.2021
 • H44 cu nr. 249 / 04.03.2021
 • H45 cu nr. 272 / 12.03.2021
 • H46 cu nr. 294 / 18.03.2021
 • H47 cu nr. 365 / 01.04.2021
 • H48 cu nr. 434 / 21.04.2021
 • H49 cu nr. 461 / 29.04.2021
 • H50 cu nr. 474 / 07.05.2021
 • H51 cu nr.  546 / 19.05.2021
 • H52 cu nr.  631 / 31.05.2021
 • H53 cu nr. 748 / 15.06.2021
 • H54 cu nr. 861 / 31.08.2021
  • An școlar 2021 -2022
 • H55 cu nr. 909/03.09.2021
 • H56 cu nr. 948/10.09.2021
 • H57 cu nr. 980/16.09.2021
 • H58 cu nr. 1111/11.10.2021
 • H59 cu nr. 1114/11.10.2021
 • H60 cu nr. 1123/12.10.2021
 • H61 cu nr. 1134/13.10.2021
 • H62 cu nr. 1167/14.10.2021
 • H63 cu nr. 1168/14.10.2021
 • H64 cu nr. 1179/18.10.2021
 • H65 cu nr. 1242/05.11.2021
 • H66 cu nr. 1264/12.11.2021
 • H67 cu nr. 1325/24.11.2021
 • H68 cu nr. 1346/03.12.2021
 • H69 cu nr. 1404/17.12.2021
 • H70 cu nr. 22/11.01.2022
 • H71 cu nr. 29/13.01.2022
 • H72 cu nr. 62/18.01.2022
 • H73 cu nr. 79/20.01.2022
 • H74 cu nr. 116/31.01.2022 
 • H75 cu nr. 140/07.02.2022
 • H76 cu nr. 161/14.02.2022
 • H77 cu nr. 319/31.03.2022
 • H78 cu nr. 388/14.04.2022