DIALOGURI VIZUALE

CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ

„DIALOGURI VIZUALE” 

ORGANIZAT DE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.25 SIBIU

EDIŢIA a VII-a

Înscris în CALENDARUL COMPETIȚIILOR ȘCOLARE și al ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE DIN JUDEȚUL SIBIU, AN ȘCOLAR 2022-2023

Anexa A, poziția 11 - CAEJ 2022 Prezentare.

Concursul se adresează elevilor din ciclul primar, gimazial şi liceal, nu are ca tematică un anume eveniment şi se doreşte ca acesta să valorifice întreaga activitate de la clasă prin expunerea celor mai reprezentative lucrări ale elevilor de pe parcursul anului şcolar, conform programei şcolare.

Este ştiut faptul că elevii au o dorinţă puternică de a-şi exprima sentimente, idei prin desen şi culoare iar spontaneitatea exprimărilor lor plastice nu trebuie blocată. Prin stimularea elevilor în creearea unor lucrări fantastice, aceştia vor face apel la lumea interioară, la imaginaţie, se vor îndepărta de schemele fixe, de gestul mecanic şi vor învăţa să privească în mod creator. Elevii vor fi îndemnaţi să “vadă dincolo de aparenţe”, să simtă şi să îşi exprime sentimentele şi, mai mult, vor reuşi să uite propriile lor “nepriceperi” în a desena, să îşi depăşească inhibiţiile,

În lucrările spontane elevul îşi dă frâu liber imaginaţiei, inspiraţiei de moment, lucrările putând să apară ca dialog al copilului cu el însuşi, cu lumea interioară.

Scop:

Stimularea potenţialului creativ al elevilor;

Încurajarea sentimentelor, trăirilor, ideilor în diferite lucrări-plastice

Obiective:

            - redarea unor idei şi sentimente;
            - obţinerea de expresivităţi plastice prin combinarea unor elemente plastice;
            - dialogul cu opera de artă;
            - dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin limbajul artistic;
            - promovarea şi încurajarea copiilor cu aptitudini plastice;
            - realizarea unui schimb de experienţe între şcoli.


 Regulament.

Regulament - Concurs Județean de creație plastică - DIALOGURI VIZUALE


 Documente.

Fișă de înscriere
 Acord parteneriat