EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASELOR a II-a, a IV-a și a VI-a, AN ȘCOLAR 2022-2023

CALENDARUL de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2022-2023, 
aprobat prin ORDINUL M.E. nr. 5359 din 1 septembrie 2022

   1. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II: 

  • Scris - Limba română - 9 mai 2023 
  • Scris - Limba maternă - 9 mai 2023 
  • Citit - Limba română - 10 mai 2023 
  • Citit - Limba maternă - 10 mai 2023 Matematică - 11 mai 2023 
  • Scris-Citit - Limba română pentru minorităţile naţionale - 12 mai 2023
  2.  Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV: 
  • Limba română - 16 mai 2023
  • Matematică - 17 mai 2023
  • Limba maternă - 18 mai 2023 
  3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI: 
  • Limbă şi comunicare - 24 mai 2023 
  • Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 25 mai 2023