EVALUARE NAȚIONALĂ Clasa a VIII-a, an școlar 2022 - 2023
Rezultatele la Evaluarea Națională (înainte de contestații)

Eventualele contestații:

 • Se depun  la Secretariat în data de 28 iunie 2023 intervalul 16:00-19:00 și în data de 29 iunie 2023 intervalul 08:00-12:00 
 • Se utilizează cerere tipizată disponibilă la depunere
 • Este necesară prezența unui părinte pentru a semna cererea
 • Citiți cu atenție prevederile din Ordin M.E. nr. 5241/2022 (art. 10-11) privind reevaluarea lucrărilor scrise!

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EVALUAREA NAȚIONALĂ CLASA a VIII-a - 2023

În conformitate cu prevederile:

- O.M.E. nr. 5.241 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022- 2023;
-Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 4801/2010;

- O.M.E nr. 4730/2022 privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a;

Programul desfășurării probelor scrise susținute în cadrul Evaluării Naționale 2023 este următorul:

 • Luni, 19 iunie 2023,           proba scrisă la Limba și literatura română                    orele:  9.00-11.00
 • Miercuri, 21 iunie 2023,   proba scrisă la Matematică                                                 orele:  9.00-11.00
Pentru buna desfășurare a celor două probe, vă atenționăm asupra următoarelor aspecte

1. Accesul candidaților în sălile de examen este permis începând de la ora 8:00, până la ora 8.30;
2. Examenul va începe la ora  9.00;
3. Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute;
4. Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă  este de 120 de minute și începe după completarea casetei de identificare a broșurii cu subiecte;
Nerespectarea prevederilor legale de către candidați atrage după sine eliminarea din examen.

Baremul de evaluare și de notare pentru fiecare probă se va afișa la avizierul școlii, începând cu ora 15.00 a fiecărei zile în care se susține proba.

TELVERDE: 0800816269 pentru examenul de Evaluare Națională clasa a VIII-a – pentru sesizarea eventualelor nereguli/disfuncționalități legate de acesta


CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022-2023 

 • 6-9 iunie 2023 Înscrierea la evaluarea naţională 
 • 9 iunie 2023 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 
 • 19 iunie 2023 Limba şi literatura română - probă scrisă 
 • 21 iunie 2023 Matematică - probă scrisă 
 • 22 iunie 2023 Limba şi literatura maternă - probă scrisă 
 • 28 iunie 2023 (până la ora 14.00) Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor 
 • 28 iunie 2023 (ora 16.00-ora 19.00)- 29 iunie 2023 (ora 8.00-ora 12.00) Depunerea contestaţiilor 
 • 29 iunie-4 iulie 2023 Soluţionarea contestaţiilor 
 • 4 iulie 2023 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

Ordin privind organizarea și desfășurarea 

Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

în anul școlar 2022 - 2023
ORDIN nr. 3.235/93/2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
Adresa de contact a școlii sc25sb@yahoo.com 
și tel 0369-40596