EVALUARE NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a, an școlar 2023 - 2024


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EVALUAREA NAȚIONALĂ-2024! 

Rezultate evaluare națională (înainte de contestații)

 • CONTESTAȚIILE se depun la  Centrul de examen-Școala Gimnazială Nr.25 Sibiu sau pot fi transmise prin mijloace electronice la adresa contact@scoala25sibiu.ro , cu respectarea intervalului orar de depunere a contestațiilor prevăzut în calendarul Evaluării Naționale.
 • Candidații care depun/transmit contestații prin mijloace electronice, completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere (conform prevederilor art.12 alin.(1) din OME nr.6.155/2023 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023-2024);
 • În cazul candidatului minor, declarația va fi semnată și de către părinte/reprezentantul legal al acestuia.
 • În situația în care contestația se depune online, cererea poate fi semnată și cu semnătură electronica.
PROGRAM DEPUNERE CONTESTAȚII 
          -    3 iulie 2024, între orele 16.00-19.00
          -    4 iulie 2024, între orele 8.00-12.00

 

Cerere contestații EN 2024 

 

                                                                                   Comisia EN-2024


Programul desfășurării probelor scrise susținute în cadrul Evaluării Naționale 2024 este următorul:

 • Marți, 25 iunie 2024, proba scrisă la Limba și literatura română            orele:  9.00-11.00
 • Joi, 27 iunie 2024,   proba scrisă la Matematică                                          orele:  9.00-11.00

Pentru buna desfășurare a celor două probe, vă atenționăm asupra următoarelor aspecte

 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, între orele 8.00-8.30. Fiecare probă scrisă începe la ora 09:00, timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă  este de 120 de minute și începe după completarea casetei de identificare a broșurii cu subiecte.
 • Obiectele personale interzise în sălile de examen se depun la sala de bagaje în intervalul 08:00‑08:30 – sala 11 (lab. chimie), parter, Corp A.
 • Elevii care nu sunt în săli în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba respectivă a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.
 • Sălile de examen sunt la parter și etajul I în Corpul A. Accesul la săli se face prin holul și pe scările principale.
 • Candidaţii vor fi dirijaţi de către asistenţi, direct către locul destinat, în sala de examen, unde vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică.
 • Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate/certificatul de naștere și instrumente de scris.
 • În intervalul 8:30 - 9:00, candidaţii vor fi legitimaţi şi li se va explica modul de desfăşurare a probei.
 • Începând cu ora 9:00, candidaţii vor primi broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciornă.
 • Candidaţii vor completa caseta de identificare (în maximum 15 minute), iar asistenţii vor verifica datele înscrise de candidați.
 • La probele scrise ale Evaluării Naţionale - 2024, candidaţii primesc subiectele sub formă de broşură, putând să solicite şi pagini suplimentare, dacă este cazul.
 • Lucrările se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră. Pentru executarea schemelor și a desenelor se poate folosi și creion cu mină neagră. Se pot utiliza instrumente de desen la Matematică. Este interzisă folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de profesorii asistenți.
 • Broşura se predă la finalul probei şi, întrucât conţine subiectele şi rezolvarea acestora, nu rămâne în posesia candidaţilor.

Prevederi metodologice organizare și desfășurare corectă EN 2024

Nota GDPR: Nota_informare_GDPR

TELVERDE: 0800816269 pentru examenul de Evaluare Națională clasa a VIII-a – pentru sesizarea eventualelor nereguli/disfuncționalități legate de acesta
EVALUARE NAȚIONALĂ Clasa a VIII-a, an școlar 2022 - 2023
Rezultatele la Evaluarea Națională (înainte de contestații)

Eventualele contestații:

 • Se depun  la Secretariat în data de 28 iunie 2023 intervalul 16:00-19:00 și în data de 29 iunie 2023 intervalul 08:00-12:00 
 • Se utilizează cerere tipizată disponibilă la depunere
 • Este necesară prezența unui părinte pentru a semna cererea
 • Citiți cu atenție prevederile din Ordin M.E. nr. 5241/2022 (art. 10-11) privind reevaluarea lucrărilor scrise!

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EVALUAREA NAȚIONALĂ CLASA a VIII-a - 2023

În conformitate cu prevederile:

- O.M.E. nr. 5.241 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022- 2023;
-Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 4801/2010;

- O.M.E nr. 4730/2022 privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a;

Programul desfășurării probelor scrise susținute în cadrul Evaluării Naționale 2023 este următorul:

 • Luni, 19 iunie 2023,           proba scrisă la Limba și literatura română                    orele:  9.00-11.00
 • Miercuri, 21 iunie 2023,   proba scrisă la Matematică                                                 orele:  9.00-11.00
Pentru buna desfășurare a celor două probe, vă atenționăm asupra următoarelor aspecte

1. Accesul candidaților în sălile de examen este permis începând de la ora 8:00, până la ora 8.30;
2. Examenul va începe la ora  9.00;
3. Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute;
4. Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă  este de 120 de minute și începe după completarea casetei de identificare a broșurii cu subiecte;
Nerespectarea prevederilor legale de către candidați atrage după sine eliminarea din examen.

Baremul de evaluare și de notare pentru fiecare probă se va afișa la avizierul școlii, începând cu ora 15.00 a fiecărei zile în care se susține proba.

TELVERDE: 0800816269 pentru examenul de Evaluare Națională clasa a VIII-a – pentru sesizarea eventualelor nereguli/disfuncționalități legate de acesta


CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022-2023 

 • 6-9 iunie 2023 Înscrierea la evaluarea naţională 
 • 9 iunie 2023 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 
 • 19 iunie 2023 Limba şi literatura română - probă scrisă 
 • 21 iunie 2023 Matematică - probă scrisă 
 • 22 iunie 2023 Limba şi literatura maternă - probă scrisă 
 • 28 iunie 2023 (până la ora 14.00) Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor 
 • 28 iunie 2023 (ora 16.00-ora 19.00)- 29 iunie 2023 (ora 8.00-ora 12.00) Depunerea contestaţiilor 
 • 29 iunie-4 iulie 2023 Soluţionarea contestaţiilor 
 • 4 iulie 2023 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

Ordin privind organizarea și desfășurarea 

Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

în anul școlar 2022 - 2023
ORDIN nr. 3.235/93/2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
Adresa de contact a școlii sc25sb@yahoo.com 
și tel 0369-40596