Misiunea şcolii

Ø însuşirea noţiunilor şi cunoştinţelor fundamentale, formarea deprinderilor şi capacităţilor specifice lumii de azi, caracterizate prin profunde şi multiple mutaţii structurale şi funcţionale;

Ø consolidarea elementelor esenţiale unei culturi de bază prin aprofundarea celor trei limbaje: limba română, o limbă de circulaţie internaţională şi limbajul informatic – utilizarea calculatorului;

Ø cultivarea apartenenţei la valorile culturale, istorice, naţionale şi europene;

Ø dezvoltarea armonioasă a elevilor prin educaţie civică, fizică şi igienico – sanitară.

 

Viziunea şcolii

 Integrarea ţării noastre la începutul anului 2007 în Uniunea Europeană impune şcolii româneşti compatibilizarea cu valorile şcolilor din ţările Uniunii Europene. În acest sens, Şcoala Gimnazială Nr. 25 Sibiu urmăreşte ca fiecare absolvent să-şi poată realiza idealurile la care aspiră, pentru accesarea facilă a treptei superioare de şcolarizare în vederea integrării pe piaţa muncii, prin cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor culturale naţionale şi universale, prin formarea capacităţilor de operare şi autoînvăţare cu ajutorul calculatorului şi tehnicii moderne, prin însuşirea a cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, pentru a se putea adapta mediului european.